آیا کل خانه را باید کاغذ دیواری کنیم؟

جواب این سئوال کاملا بسته به مساحت خانه شما دارد ، اگر خانه ای کوچک دارید و اصرار هم بر استفاده از کاغذ دیواری ها دارید باید این را بدانید که نباید کل خانه تان را کاغذ دیواری کنید. این کار خانه تان را کوچک تر نشان می دهد مخصوصا اگر کاغذ دیواری ها دارای طرح […]